Praha
Dejte šanci recyklaci

PILOTNÍ PROJEKT SBĚRU GASTROODPADŮ
živočišného a rostlinného původu z domácností na území hl. m. Prahy

Začněme třídit gastroodpad

PROČ?

Gastroodpad často tvoří téměř polovinu směsného komunálního odpadu a často způsobuje zápach v našich domácnostech. Směsný odpad s gastroodpadem dnes končí v pražské spalovně (ZEVO Malešice). Znamená to plýtvání potenciálem, který v sobě gastroodpad má a i zbytečná ekonomická zátěž pro rozpočet města. Řešením je využití gastroodpadu pro bioplynové stanice, které jej přemění v palivo, tzv. bioCNG neboli biometan, jež lze využít jako palivo pro autobusy MHD, pro svozová auta Pražských služeb nebo jiná vozidla.

JAK NA TO?

Biologicky rozložitelný odpad z naší kuchyně, neboli „gastroodpad“, je odpad živočišného a rostlinného původu. Je to např. pečivo, ovoce či zelenina, vařené zbytky potravin, mléčné i masné výrobky nebo umaštěné papírové ubrousky. To vše můžete ve své kuchyni začít třídit v jakékoli pro vás vyhovující nádobě či sáčku! Váš dům byl vybrán, aby se zapojil do pilotního projektu, který je pro vás zdarma. Kromě nádob na jiné tříděné složky máte nově k dispozici také hnědou nádobu s oranžovým víkem, která je určená právě pro gastroodpad. Pro zajištění hygienických standardů bude nádoba svážena každý týden a pravidelně čištěna. Změňme pohled na tento odpad, pojďme ho využít dál a odlehčit naší planetě.

Je pro Vás nová služba sběru gastro odpadu srozumitelná?

Chápete, proč je důležité gastro odpad třídit?

Chcete se do pilotního projektu zapojit?

* povinný údaj

Chceme Vás informovat

Stiskem tlačítka „Odeslat“ souhlasíte s tím, že vyplněné osobní údaje budou zpracovány za účelem registrace do projektu Gastroodpad v domácnostech na území hl. m. Prahy. Více zde.

Kontaktní údaje, které poskytnete, budou použity pouze za účelem Vašeho informování o průběhu projektu. Kdykoliv můžete požádat o neinformování.
Údaje jsou chráněny a nebudou poskytovány žádné další osobě.