Co je GASTROodpad

Gastroodpad zahrnuje biologicky rozložitelné odpady rostlinného i živočišného původu. To znamená, že kromě kuchyňských zbytků rostlinného původu, můžete do GASTROnádoby odkládat také zbytky živočišného původu.

Co patří do GASTROodpadu:

kosti
maso
omáčky
knedlíky
pečivo
mražené a vařené zbytky
prošlé potraviny
umaštěné papírové utěrky

Proč je vhodné dávat
GASTROodpad zvlášť

Především z hygienických důvodů. Do bio nádoby nepatří, protože v kompostech není takové horko, aby zahubilo choroboplodné zárodky. Do spaloven se pro vysoký obsah vody nehodí, protože špatně hoří. Takže… Šup s GASTROodpadem do BIOplynové stanice, která si s ním poradí ku prospěchu našeho prostředí a zdraví.

Protože gastroodpad tvoří až 20 % směsného komunálního odpadu, jeho oddělením také snížíme celkový objem směsného komunálního odpadu.

GASTROodpad–energie budoucnosti!

GASTROodpad je ideální surovinou pro výrobu BIOplynu. Může topit, pohánět auta nebo ohřívat vodu, Je to čistá BIOenergie. Z jedné tuny GASTROodpadu lze získat asi 381 kWh elektřiny, se kterou průměrná domácnost vystačí na necelé dva měsíce. Dalším produktem zpracování gastroodpadu v bioplynové stanici je digestát, který se využívá v zemědělství jako hnojivo.

Proces výroby bioplynu

Jaký je rozdíl mezi GASTRO nádobou a BIO popelnicí?

Do BIO popelnice patří výhradně a striktně pouze daný biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, který lze zkompostovat a do nádoby se musí vkládat bez jakýchkoliv obalů (i bez biologicky rozložitelných obalů kvůli kontrole čistoty). Vše o BIO popelnici naleznete zde : www.bioodpad.praha.eu.

Do GASTRO nádoby patří biologicky rozložitelný odpad rostlinného i živočišného původu, protože technologie zpracování umožňuje bezpečně tyto druhy odpadu zpracovat. Narozdíl od BIO nádoby se můžou do GASTRO nádoby odkládat odpady i v obalech.

Jak třídit GASTROodpad

Zapojení se do systému nakládání s gastroodpadem, který organizuje hl. m. Praha.

Původce odpadů skupiny 20 dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů a posuzování vlastností odpadů  (dále jen „Katalog odpadů“) charakteru komunálního odpadu, může zajistit řádné nakládání a odstranění tohoto odpadu zapojením do systému nakládání s komunálním odpadem, který organizuje hl. m. Praha a to formou písemné smlouvy s městem. Smlouva musí obsahovat výši sjednané ceny (§15 odst. 2, písm b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), při volbě této varianty je původce povinen svůj  odpad třídit a zařazovat dle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným hl. m. Prahou.

Veškeré informace o zapojení restauračního zařízení a jídelen naleznete ZDE

Registrační formulář naleznete ZDE

Co mohu udělat pro to, aby bylo gastroodpadu co nejméně?

Nejlepší je začít už při nakupování. tzn, nakoupit jen tolik jídla, kolik opravdu potřebujeme. Při přípravě jídel je dobré rovnou přebytečné porce uchovat například mražením či zavařováním. Více informací o problematice plýtvání potravinami, jak je správně skladovat, nebo jak využít zbytky naleznete například na www.zachranjidlo.cz . Iniciativa Zachraň jídlo byla podpořena z grantu Hl. m. Prahy.

Veškeré akce a aktuality z oblasti odpadového hospodářství sleduje na https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/index.html